okt 032023
 

Vi samlas kl:9.00 för att städa runt stugan och ta upp båtar. Vi avslutar som vanligt med en gemensam fika. . Styrelsen i Råda SFK