okt 022023
 

Vi flyttar KM Kust till söndagen de 5 november, vi samlas vi klubbstugan kl. 7.00, fiskeplatserna Björholmen på Tjörn.
Flytväst och halkbroddar obligatorisk, regler följer sportfiskarnas