Juniorverksamheten

 

För närvarande har vi ingen specifik ungdomsverksamhet utan vi anordnar istället familjeaktiviteter vid olika tillfällen under året.

Vi annonserar dessa tillfällen här på hemsidan.

 Posted by at 00:46