Styrelsen

 

Råda SFK:s Styrelse:

Ordföranden:
Stefan Andersson
Tel: 031-88 20 83

Vice Ordförande:
Jari Strandén
Tel: 031-91 97 29

Sekreterare:
Anders Wass
Tel: 031-88 02 39

Kassör:
Marie Sundling

Ledamot:
Edda Karlsson
Tel: 031-88 39 88

Lars Sundling

Mika Matkaniemi
Tel: 031-88 39 08

Jari Strandén
Tel: 031-91 97 29

Suppleant:
Mikael Jeffberg

Daniel Sundling

Revisorer:
Johan Wiberg

Carin Månsson

Tävlingsledare:
Jari Strandén
Tel: 031-91 97 29

Biträdande tävlingsledare:
Anders Wass
Tel: 031-88 02 39

Tävlingskommittéer:

Havsfiske:
Mika Matkaniemi (tävlingsledare)
Tel: 031-88 39 08

Mete:
Anders Wass (sammankallande)
Tel: 031-88 02 39

Jari Strandén
Tel: 031-91 97 29

Pimpel:
Jari Strandén (sammankallande)
Tel: 031-91 97 29

Anders Wass
Tel: 031-88 02 39

Gösta Wass
Tel: 031-88 39 53

Kustfiske:
Mika Matkaniemi
Tel: 031-88 39 08

Anders Wass
Tel: 031-88 02 39

Kräftfiske:
Stefan Andersson
Tel: 031-88 20 83

Stugvärdar:
Gösta Wass
Tel: 031-88 39 53

Jan-Olov Mattsson

Valberedning:
Annika Rolandsson
Tel: 031-19 41 41

 Posted by at 17:35