Styrelsen

 
Frågor till styrelsen kan ställas via epost på info@radasportfiskeklubb.se
Ordförande
Jari StrandénTel: 031-91 97 29
Vice Ordförande
Stefan AnderssonTel: 031-88 20 83
Sekreterare
Anders WassTel: 031-88 02 39
Kassör
Marie Sundling
Ledamöter
Edda KarlssonTel: 031-88 39 88
Lars Sundling
Jari StrandénTel: 031-91 97 29
Marie Sundling
Mikael Jeffberg
Gösta Wass
Suppleanter
Daniel Sundling
Mika MatkaniemiTel: 031-88 39 08
Revisorer
Johan Wiberg
Carin Månsson
Tävlingsledare
Jari StrandénTel: 031-91 97 29
Biträdande tävlingsledare
Anders Wass

Tävlingskommittéer

Havsfiske
Anders Månsson
Mete
Anders Wass (sammankallande)Tel: 031-88 02 39
Jari StrandénTel: 031-91 97 29
Pimpel
Anders Wass (sammankallande)Tel: 031-88 02 39
Kustfiske
Mika MatkaniemiTel: 031-88 39 08
Anders WassTel: 031-88 02 39
Kräftfiske
Stefan AnderssonTel: 031-88 20 83
Stugvärdar
Gösta WassTel: 031-88 39 53
Jan-Olov Mattsson
Birgitta Karlsson
Kari Tervo
Valberedning
Annika RolandssonTel: 031-19 41 41
Daniel Sundling
Anders Månsson
 Posted by at 17:35