Båtplats

 

Bestämmelser om Båtplats

För att få anteckna dig på kölistan för båtplats måste du varit medlem i ett år från den dag du betalt din medlemsavgift.

• Avgiften för båtplats skall vara inbetald senast 28 februari och skall erläggas oavsett om båten ligger på land (efter överenskommelse) eller vid bryggan. Obetald plats efter 28 februari är förverkad och båten skall omgående flyttas från klubbens område.

• Båtägaren skall märka båten med båtplatsnummer och/eller namn.

• Senaste datum för sjösättning är 1 juni om inget annat överenskommits med styrelsen.

• Följs inte dessa regler kommer båtplatsen att sägas upp, eventuell avgift att återbetalas och platsen kommer att hyras ut till annan medlem på kölistan för båtplats.

Målet med dessa regler är att vi skall få ett större nyttjande av klubbens båtplatser och att få bort båtar som vi inte vet ägare till.

Båtplats vid bryggan kostar 500 kr/år och en plats i våran båtställning kostar 200 kr/år.

För intresseanmälan finns det en lista i klubbstugan som man kan skriva upp sig på alternativt maila en intresseförfrågan till info@radasportfiskeklubb.se

 Posted by at 09:40