Båtplats

 

Bestämmelser om Båtplats

• Avgiften för båtplats skall vara betald senast 15 april och skall erläggas oavsett om båten ligger på land (efter överenskommelse) eller vid bryggan. Obetald plats efter 15 april är förverkad och båten skall omgående flyttas från klubbens område.

• Båtägaren ansvarar för att båten är märkt med båtplatsnummer.

• Ett båtplatsavtal skall undertecknas och måste vara klubben tillhanda innan båten sjösätts.

• Senaste datum för sjösättning är 1 juni om inget annat överenskommits med styrelsen.

• Följs inte dessa regler förbehåller sig styrelsen rätten att säga upp båtplatsavtalet.

Båtplats vid bryggan kostar 500 kr/år samt ett medlemskap i klubben.
Uppläggning av kanot/kajak i ställning kostar 200 kr per kanot/kajak men medlemskap i klubben är inte nödvändigt.

För intresseanmälan kontakta Birgitta Karlsson på mobil: 0708-933856 alternativt via e-post: birgitta125@msn.com

 Posted by at 09:40