apr 212024
 

Idag hade vi vårens städdag i och runt klubbstugan. Vi har sågade ner buskar och sly. Sjösatte båtar, rev ner delar av den gamla hakeställningen och sorterade bort gamla kanoter. Den gamla containern röjde ur in för bortforsling. Snigelstaket sågs över och bevattningspumpen installerades. Allt avslutades med en gemensam fika.