apr 082024
 

Vi har vårens städdag den 21 april med samling kl:9.00 vid klubbstugan. Vi kommer att lägga i båtar, städ i stugan och snygga upp runt om stugan. vi avslutar som vanligt med en gemensam fika, Alla klubbmedlemmar önskas välkomna
styrelsen i Råda SFK