sep 192023
 

Vi samlas för samåkning vid klubbstugan kl:7.00
Vi kommer att bottenmeta alt. spinnfiska max 3 krokar. Flytväst och halkbroddar är obligatoriskt

Anders Wass