feb 062023
 

Dag: Torsdag 23 februari 2023
Tid:  19.00
Anmälan: senast måndag 20 februari 2023
Plats: Pinntorpshallen, Pinntorpsvägen, Landvetter

Dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning utdelas vid årsmötet.

Motioner: Ska vara klubben tillhanda senast onsdag 15 februari 2023.

Vi bjuder på fika.

Välkomna,
Styrelsen

 Posted by at 19:02