apr 032022
 

Dag: Torsdag 21 april 2022
Tid:  19.00
Anmälan: senast måndag 18 april 2022
Plats: Pinntorpshallen, Pinntorpsvägen, Landvetter

Dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning utdelas vid årsmötet.

Motioner: Ska vara klubben tillhanda senast onsdag 13 april 2022.

Vi bjuder på fika.

Välkomna,
Styrelsen

 Posted by at 14:01