okt 072021
 

Vi samlas kl: 9.00 vid klubbstugan för att städa i stugan, röja lite i källaren, se över snigelstaketet, röja upp båtuppläggningsplatserna och ta upp båtar.

Vi avslutar med en gemensam fika för den som vill.

Styrelsen i Råda SFK