feb 132020
 

Dag: Onsdag 26 februari 2020
Tid:  19.00
Plats: Klubbstugan Råda Säteri

Dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning utdelas vid årsmötet.

Motioner: Ska vara klubben tillhanda senast den 18 februari 2020.

Vi bjuder på fika.

Välkomna,
Styrelsen

 Posted by at 11:21