okt 202019
 

Lördagen den 19 oktober samlades 25 st förväntansfulla fiskare för att åka buss ner till Helsingborg för att åka ut med båt för att meta plattfisk. Då intresset inte var tillräckligt stort från vår egna medlemmar beslöt vi att bjuda in från andra klubbar för att fylla båten, något som säkert kan få fortsättning i framtiden. Alla bjöds på en härlig fiskedag med fångster av framförallt sandskädda, rödspotta och skrubba, Största fisk som kom upp var en rödspotta på 1,2 kg.                       Anders Wass

Sorry, the comment form is closed at this time.