Aug 222017
 

Anmälan och sekretariat kommer att vara vid ishallen i Kungsbacka. Öppnar kl. 8.30, tävlingstiden 10-14. Startavgifter för junior 50:-, senior 100:-, lag antar jag kostar 120:-.

Enl. Hans har de fiskats med juniorer på sträckan ett antal gånger och varit ett trevligt fiske med fångster på Id Abborre och mört.

 Posted by at 17:14

Sorry, the comment form is closed at this time.